ออกงานนอกสถานที่

น้ำตาลสดโบราณ หวาน หอม อร่อย เย็นชื่นใจ

ออกงานกฐิน CIMB Thai 2016-11-05

ออกงานกฐิน CIMB Thai 2016-11-05

ธนาคาร CIMB Thai สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา ทอดกฐิน ณ. วัดใหม่บำรุงธรรม หรือ วัดจรเข้คลื่น ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี