ออกงานนอกสถานที่

น้ำตาลสดโบราณ หวาน หอม อร่อย เย็นชื่นใจ

ออกงาน งานศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทย 2015-10-12

ออกงาน งานศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทย 2015-10-12

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์เรียนรู้วิถีชิวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ถนนมาลัยแมน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ออกงาน ทำบุญแผ่นดิน 2015-01-14

ออกงาน ทำบุญแผ่นดิน 2015-01-14

ทำบุญแผ่นดิน ของวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่ออุทิศถวายแม่พระธรณี เป็นการแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดิน

มุฑิตาสักการะพระพิศิษฐ์วิหารการ 2014-12-05

มุฑิตาสักการะพระพิศิษฐ์วิหารการ 2014-12-05

ในโอกาสที่ “พระพิศิษฐ์วิหารการ” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ ให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในพระบรมมหาราชวัง