งานทำบุญครบรอบวันเสียชีวิตของ คุณย่าเจิม จรรยารักษ์