วัดอัมพวัน

ครบรอบ 50 วัน บำเพ็ญกุศล สรีระหลวงพ่อจรัญฯ

15 มีนาคม 2559 เป็นวันครบรอบ 50 วัน ปัญญาสมวาร ในการบำเพ็ญกุศล สรีระพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับไว้ในการบำเพ็ญพิธีในพระบรมราชานุเคราะห์

ช่วงเช้า

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยาญาติ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

เวลาประมาณ 10.00น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา และพระสมณศักดิ์อีก 9 รูป รวม 10 รูป สวดบำเพ็ญกุศล

ช่วงค่ำ

เวลา18.30 น. พระจากวัดระฆังโฆษิตารามวรวิหาร 4 รูป สวดพระอภิธรรม

เรา Namtaanboraan ได้มีเจ้าภาพนำน้ำตาลสด มาร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 1,020 กระบอก มาถวายพระราชาคณะ 10 รูป พระภิกษุสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง และประชนที่มาร่วมงานในวันนี้ และเหมือนกับหลายครั้งที่ผ่านมา “น้ำตาลสด ในกระบอกไม้ไผ่” ได้รับการตอบรับอย่าง ล้นหลามและอบอุ่น ด้วยจำนวนคนที่มาเข้าแถวยาวมากๆ รสชาดของน้ำตาลสดแท้ๆ ที่หอม อร่อย หวานตามธรรมชาติ ทำให้น้ำตาลสดและน้ำตาลสดในกระบอกไม้ไผ่ หมดในเวลาอันสั้น

รายนามคณะเจ้าภาพ

 • คุณศิริพร ศาตวินท์
 • คุณช่อเพชร ตันติรัตน์ไพศาล
 • คุณเทียนทอง คำอ้อ
 • คุณปิติ ลลิตโรจน์วงศ์ และครอบครัว
 • คุณอัญชลี โชคสกุลนิมิตร และครอบครัว
 • คณะศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม (ที่ไม่ประสงค์ออกนาม)
 • คุณตรีประทีป ปิ่นปรีชาชัย และครอบครัว
 • คุณเอ็นดู ชอบชื่น
 • คุณเพ็ญ บัวเลิง
 • คุณสุดารัตน์ โตวิวัฒน์
 • คุณนิด กมลวรรณ
 • คุณลำแพน แอนลำพูน
 • คุณโชติกา พาร์ และครอบครัว
 • คุณธรรมพิรัช แสงทอง
 • คุณพัชรี หลวงเทพ
 • คุณฐิติรัตน์ ลือพงษ์ไพจิตร
 • คุณพรชนก ฉ่ำพงษ์
 • คุณสุภาพ แสนสวย
 • คุณชาติ เมืองพัทย์
 • คุณผึ้งขวัญ พึ่งพาญาติ
 • คุณจุรีพร ดีโนนอด
 • คุณปุญญิศา ซีรอน
 • คุณธนปริยา นาคนิมิตรรุ่ง
 • คุณรุจิรารัตน์ เกิดสุขรุ่งโรจน์
 • คุณสุภาพ แสนล้อม
 • คุณสุนทร มงคลและครอบครัว
 • คุณนภัสนันท์ ฐากูรนิธิพัฒน์
 • คุณวันเพ็ญ จันทร์หอม
 • คุณณัฐรินทร์ โสภณโชติพัฒน์
 • คุณธีรภัทร์ บารมีรังสิกุล
 • คุณวารี เตชะจารุพัทธ์
 • คุณธฌกร เตียงกูร
 • คุณสันติ กิยะแพทย์
 • คุณอรนุช จิรพงศ์ไพบูลย์
 • คุณสุภาพร ไชยพัฒน์
  คุณพรรณวิภา วัฒนาวราพิทักษ์
  แม่แอ๊ว
 • คุณพิมพร นภนฤมิต และครอบครัว
 • คุณอนัญญา อัครพลธนัท
 • คุณธัญธรณ์ สว่างเจริญวัฒน์ และครอบครัว
 • คุณเกศินี พรหมมานนท์ชัย
 • คุณน้ำผึ้ง รุ่งโรจน์ และครอบครัว
 • คุณจิระวัฒณ์ ทองดี
 • คุณวิจิตรา คำพันน้อย
 • คุณวันชัย แซ่เบ้ และครอบครัว
 • คุณสุพรรณา มีลา
 • คุณธารัญญา เกียรติสุรนันนท์
 • คุณพรหมณัฐ พงศ์บุรีศรี
 • คุณพรพรรณ เสรีเริงฤทธิ์
 • คุณทำได้ ได้ธรรม และครอบครัว
 • พี่แป้ง
 • คุณนารีนุช สถิตายุทธ
 • คุณธนันน์ เกียรติฯ
 • คุณปวิชญา แซ่เตียและครอบครัว

เรา Namtaanboraan เก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากค่ะ (ขออภัยหากหาภาพเจ้าภาพมาไม่ครบนะคะ แจ้งหรือส่งภาพมาเพิ่มได้ค่ะ)

* หมายเหตุ: ภาพส่วนหนึ่งเป็นเครดิตภาพจาก คุณปิติ เก้าเก้า, คุณบอย นครพรหม ค่ะ