วัดอัมพวัน

ทำบุญถวายกุศล แด่ หลวงพ่อจรัญฯ

27 กุมภาพันธ์ 2559 คุณวาริยา (เดียร์) บวรธรานนท์ และคณะเพื่อนๆ ได้นำ Namtaanboraan “น้ำตาลสด ในกระบอกไม้ไผ่” จำนวน 600 กระบอก ไปออกโรงทานที่วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสทำบุญถวายกุศล แด่ “พระธรรมสิงห์บุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)” อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน

การออกโรงทานครั้งนี้ คณะเจ้าภาพช่วยกันคนละไม้คนละมือ ตั้งแต่เตรียมกระบอกไม้ไผ่สำหรับแจก จัดเรียงกระบอกไม้ไผ่ ตักน้ำแข็ง ตักน้ำตาลสดเพื่อแจกผู้ที่มาร่วมงานสวดพระอภิธรรม ที่มากราบสรีระสังขาล พระธรรมสิงห์บุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) พระภิกษุสงฆ์ และผู้ปฎิบัติธรรม

ทางคณะเจ้าภาพมีความอิ่มใจปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ “น้ำตาลสด ในกระบอกไม้ไผ่” ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “หอม อร่อย หวานกำลังทาน” และทุกท่านที่มารับน้ำตาลสดต่าง “ชื่นชอบเป็นอย่างมาก” ทำให้ “น้ำตาลสด ในกระบอกไม้ไผ่” หมดในเวลาอันรวดเร็ว

เรา Namtaanboraan ขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกท่านคะ

รายนามคณะเจ้าภาพ

 • คุณวาริยา บวรธรานนท์
 • คุณธนกิจ คุณมณฑิรา คุณศิริศักดิ์ และครอบครัว
 • คุณจุ๋ม คุณนันทิรา
 • คุณดวงใจ รติธรรมกุล
 • คุณเกล็ดแก้ว คุณณัทฐชัชต์ อัศวปัญญาวงศ์ และครอบครัว
 • คุณจริยา เทียนทอง
 • คุณอัญชลี ตันติพานิชธีระกุล และครอบครัว
 • คุณวรรณี ฮั่นชวน เฉิน และครอบครัว
 • แม่ชีนก แม่ชีปิ่น
 • คุณแม่เบ็นใจ ถือธงชัย
 • คุณพงษ์ศักดิ์ คุณอไรวรรณ คุณพงศธร
 • คุณดุลธร จิระวัฒน์พงศา
 • ครอบครัวสุขโชคสุวรรณ
 • ข้าวโอ๊ตและคณะ
 • คุณสุพัฒรา คุณชญานนท์ มินเสน
 • คุณปัทมา สัตยเสารยะ
 • คุณพงศ์ประเสริฐ งามพงศ์พรรณ
 • คุณมัญชรี ผอบทิพย์
 • คุณธนบดี คุณมุกดา ถวิลหวัง
 • น้องหยก ฟอร์ด คุณแนน ฟอร์ดและเพื่อนๆ
 • คุณไพโรจน์ คุณสมศรี คุณรุจจินนท์ บัณฑิตยานนท์
 • คุณธนัญญา ด.ช.ปยุต บัณฑิตยานนท์
 • คุณอำภา ขันชัย
 • คุณศศพินท์ ดวงสิทธิสมบัติ
 • คุณนภาภรณ์ คุณคุณาภรณ์ งามเลิศศิริชัย
 • คุณไชยรัตน์ ชื่นกมล
 • คุณรัตติยา คุณพยุงศักดิ์ คุณเพ็ญญาภรณ์ เหล่าธนาสิน
 • คุณมณฑนา คุณวนัสนันท์ บุญญานุภาพันธ์
 • คุณเอมิกาวรรณ์ จุลทอง
 • คุณจีรวัฒน์ ดีคำ
 • คุณปนัญญา มานัสอุตมากร
 • คุณอาทิตย์ เสนียาภา