ห้างเซ็นทรัล ศาลายา

เทศกาลอาหาร

เพลินวาน งานวัด

อันเนื่องมาจากบุคลากรของทางห้างที่ได้ไปชิมน้ำตาลสดโบราณแล้วติดใจในรสชาติ จึงได้ชักชวนให้มาออกงานเทศกาลอาหารที่จัดขึ้นในบรรบยากาศ “เพลินวาน งานวัด” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ค่ะ