วัดอัมพวัน

งานบำเพ็ญกุศล 100 วัน (ศตมวาร) หลวงพ่อจรัญฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน (ศตมวาร) พระราชทานศพ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธัมโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ณ ศาลาสุธรรมภาวนา วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

เวลา 10.00น.

พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 ถวายพรพระ รับประทานฉัน และสวดบังสกุล

เวลา 19.00น.

สวดพระอภิธรรม

หลังจากวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

ทางวัดอัมพวันได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ากราบสรีระสังขาร ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-18.00 น.

มีสวดพระอภิธรรม ทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 14.00น

สรีระสังขาร ไม่มีการพระราชเพลิง จะเก็บไว้บรรจุที่ “เจดีย์ธรรมสิงหบุราจาริยานุสรณ์”

ทาง Namtaanboraan ได้รับเกียรติให้มาออกโรงทาน “น้ำตาลสด ในกระบอกไม้ไผ่” จำนวน 4,580 กระบอก แก้วอีกประมาณ 1,000 ใบ ทางคณะเจ้าภาพ นำโดยคุณช่อเพชร ตันติรัตน์ไพศาล และคณะเพื่อนๆ ได้มาช่วยกันแจก อย่างพร้อมใจ น้ำตาลสดของเราได้ถวายพระภิกษุสงฆ์ กรมวัง ข้าราขการ และประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้อย่างทั่วถึง ด้วยรสชาติ ความหอม ความอร่อย ของน้ำตาลสดแท้ๆ ที่หวานตามธรรมชาติ ทำให้ “น้ำตาลสด ในกระบอกไม้ไผ่” ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเช่นทุกครั้ง

* เครดิตภาพบางส่วนจากหลายๆ ท่าน เช่น:

 • บอย นครพรหม
 • ปิติ เก้าสิบเก้า
 • วัดอัมพวัน
 • และอื่นๆ (ขออภัยด้วยหากกล่าวถึงไม่หมด เพราะเยอะมากค่ะ)

ต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกๆท่าน และจิตอาสาทุกๆท่านด้วยคะ กับงานบุญในครั้งนี้

รายนามคณะเจ้าภาพ

 • คุณศิริพร ศาตวินท์
 • คุณช่อเพชร ตันติรัตน์ไพศาล
 • คุณปิติ ลลิตโรจน์วงศ์ และครอบครัว
 • คุณอัญชลี โชคสกุลนิมิตร และครอบครัว
 • คณะศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม (ที่ไม่ประสงค์ออกนาม)
 • คุณตรีประทีป ปิ่นปรีชาชัย และครอบครัว
 • คุณเอ็นดู ชอบชื่น
 • คุณสุดารัตน์ โตวิวัฒน์
 • คุณลำแพน แอนลำพูน
 • คุณสันติ กิยะแพทย์
 • คุณอรนุช จิรพงศ์ไพบูลย์
 • คุณธรรมพิรัช แสงทอง
 • คุณพัชรี หลวงเทพ
 • คุณฐิติรัตน์ ลือพงษ์ไพจิตร
 • วันเพ็ญ จันทร์หอม
 • คุณสุภาพ แสนล้อม
 • คุณบุญญิศา ซีนอน
 • คุณสุภาพร ไชยพัฒน์
 • คุณพรรณวิภา วัฒนาวราพิทักษ์
 • คุณหงส์ลดา
 • คุณธัญธรณ์ สว่างเจริญวัฒน์ และครอบครัว
 • คุณเกศินี พรหมมานนท์ชัย
 • คุณวิจิตรา คำพันน้อย
 • คุณปาลินเถื่อนถนอม และครอบครัว
 • คุณพรพรรณ เริงเสรีย์
 • คุณปวิชญา แซ่เตียและครอบครัว
 • คุณสมพงษ์ สวัสดิ์โสภา
 • คุณวันเพ็ญ
 • Chin Zambi
 • คุณจินตนา สุวิญกิติเลิศเดชา
 • คุณจารุวรรณ ช่วงทิน
 • ตู้หนังสือพระไตรปิฎก
 • Naree Thebest
 • Pack Naka
 • Cattleya Machimaptipata
 • กลุ่มเพื่อนนิด้า (Bee Buzz)
 • คุณป.เป็ด
 • คุณบุญเรือง ศรีทอง
 • คุณเจย์ ธัญฑ์มรรฆศ์ ครูวันเพ็ญ และเพื่อนๆ
 • คุณเทียนทอง คำอ้อ
 • คุณหมวย แม่สอด และลูกหมอ
 • บจก.59 ธนาวิศวกรรม
 • Kipkae Rattanatham
 • Aun Aunchalee Sinpoon
 • Mod Chakkrit
 • Zuang Yee และครอบครัว
 • คุณสุพัฒษา รุจีกิจนรา
 • คุณฐานิยา บุญวัฒนาสถาพร และครอบครัว
 • คุณธนากร ผลภาษี
 • คุณจิรนันนท์ โพธิพฤกษ์
 • ทิดหล่อ
 • คุณปาลิตา ณัฐภัทร ธวัชเกียรติ
 • Nam Aha
 • คุณสมคิด กำจาบฤทธิ์
 • คุณปาณมนรดา เจนอนุศาสตร์
 • คุณธัญชนก แจ้งถิ่นป่า
 • คุณรุ่งทิวา เอื้อเฟื้อ
 • คุณสุมาลี ขื่นรส
 • คุณปิณฑิรา สิทธิสัน
 • คุณมณีบาดาล มณีบาดาลและเพื่อนๆ
 • Jean Jeab Cat
 • Tik Tik Tik
 • คุณวริยาภรณ์ (แอ้ม)
 • Note Oho Lanla
 • คุณกานดา ฝอยโคกสูง
 • คุณณัฐวัฒน์ ธนจิรันธนิน
 • คุณพลอย พลอยนภัส
 • เบลล์ บีแอนด์ดีโฟน
 • คุณเสาวณีย์ เฮย์มาน
 • คุณจริยา ครองสุขศิริชัย และครอบครัว
 • คุณสุชาดา กิจประกอบ
 • คุณยาย กะ ย่า
 • Terquila Kanjiakpong
 • คุณสุนทร คุณเพ่งพิศ และครอบครัว
 • คุณนิชาภา อุดมผล และครอบครัว
 • คุณเขมนิจ อุปถัมภ์
 • คุณณภัทร และเพื่อนๆ
 • คุณทิพย์ ธรรมศิริ
 • Nitnid Nit
 • คุณปฏิภัทร์ พัฒนโภครัตนา
 • คณะกตัญญู
 • คณะบูชาสมเด็จองค์ปฐม
 • คุณชญานิศ ศิริพลไพบูลย์
 • คุณยุทธชัย รุ่งนภาเวทย์
 • คุณจิตติมา พวงดี
 • คุณอรนงค์ จิรภัทท์ภูวนนท์
 • คุณอานนท์ คุณฐิติทนันท์ ศรีรักษา
 • ครอบครัวเจริญ ขนัคภัค
 • ครอบครัวอุดมพิสุทธิ์
 • คุณศิฐารัชม์ คุณสุข์ลลิชม์ ศรีวิสุทธิ์
 • คุณแม่นงเยาว์ บริบูรณ์
 • คุณอติพา (Pum Pum)
 • คุณปุญชรัศมิ์ อนันต์สินพูล
 • องค์หญิง แตงโม
 • ร้อยโทสรชัย กลั่นเกลี้ยง คุณชลภรณ์
 • หร่ายเกษม และครอบครัว
 • คุณธัญยสร พัฒศรีเมือง และครอบครัว
 • คุณวารี เตชะจารุพัฒน์ และครอบครัว
 • คุณพุทธบุตร พันธ์อายุวัฒนะ
 • Nokhung Tiawilai
 • คุณศรัญญา ศิวิลัย และครอบครัว
 • ร้านจูรีสังฆภัณฑ์ลำพูน
 • คุณศักดิ์สิทธิ์ วัชรรัตน์
 • นะโมพุท ธายะ
 • หญิงนุ้ย นคร
 • คุณกัญญา คงธนานนท์
 • คุณพิชามญช์ สุขโข
 • คุณอัณญ์จันทท์ ศรีกานถยาภรณ์
 • Pa Phai Pear Pangdoeartoocshop
 • Hua Pol
 • Apple Suphannasri
 • Soma Thira
 • Nokky Ponny
 • คุณเอ๋ อบทม
 • คุณรุกุมารี คุณมานัน คุณกฤติน ซิงห์
 • Thachakorn Wongpansua
 • คุณสุดสงวน หมื่นสาย
 • คุณแสงเทียน มาสกลาง
 • คุณจันทร์จิรา บำรุงกิจ
 • Thitiyah Sabyen
 • Nadruedee Srikatesuk