วิธีการทำน้ำตาลสด

จากมะพร้าว

การทำน้ำตาลสดจะมีขั้นตอนต่างๆ เริ่มจากการใช้ไม่ไผ่ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “พะอง” ปีนขึ้นไปบนต้นตาลหรือต้นมะพร้าว แล้วใช้มีดปาดตาลไปปาด จั่น (หรือดอกของมะพร้าว) โดยการเก็บน้ำตาลจะทำได้ 2 ช่วงเวลา คือ เช้าและเย็น เมื่อปาดตาลแล้วก็รอให้น้ำตาลสดหยดลงกระบอก

กระบอกรองน้ำตาลสด ของเราทำจากอลูมิเนียม สาเหตุที่ไม่ใช้กระบอกไม้ไผ่เหมือนที่เคยเห็นกัน เพราะที่นี่มีกระรอกเยอะ มันชอบเจาะ ทำให้กระบอกรั่ว และในกระบอกนี้จะใส่ไม้พยอมลงไป เพื่อกันน้ำตาลสดบูด ต้องใส่ในปริมาณที่พอเหมาะ หากใส่มากไปรสชาติก็จะเฝื่อน ฝาด ทำให้น้ำตาลสดไม่อร่อย หากใส่น้อยไปน้ำตาลสดก็จะเสียได้ง่าย

กระบอกรองน้ำตาลสด ของเราทำจากอลูมิเนียม สาเหตุที่ไม่ใช้กระบอกไม้ไผ่เหมือนที่เคยเห็นกัน เพราะที่นี่มีกระรอกเยอะ มันชอบเจาะ ทำให้กระบอกรั่ว และในกระบอกนี้จะใส่ไม้พยอมลงไป เพื่อกันน้ำตาลสดบูด ต้องใส่ในปริมาณที่พอเหมาะ หากใส่มากไปรสชาติก็จะเฝื่อน ฝาด ทำให้น้ำตาลสดไม่อร่อย หากใส่น้อยไปน้ำตาลสดก็จะเสียได้ง่าย

เมื่อนำกระบอกไปรองที่จั่นมะพร้าวแล้ว ก็ปาดจั่นมะพร้าว แล้วเอากระบอกไปรองน้ำตาลที่ไหลออกมาจากรอยปาดนั้น

จากนั้นนำน้ำตาลสดที่ได้มากรอง แล้วนำไปเทใส่กระทะใบบัวที่เตรียมไว้ จากนั้นต้มให้เดือด (พร้อมใบเตย เพื่อเพิ่มความหอม) ประมาณ 15-20 นาที ยกลง เตรียมบรรจุใส่ภาชนะเพื่อจำหน่ายต่อไป

เคี่ยวน้ำตาลสด กับใบเตยเพิ่มความหอม