วัดตาลเอน

ทอดกฐินสามัคคี

วันอาทิตย์ที่2 พฤศจิกายน 2557

วันอาทิตย์ที่2 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันทอดกฐินสามัคคี ของวัดตาลเอน สำนักปฎิบัติธรรมแห่งที่ 15 ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยท่านพระครูปลัดกิติวัฒน์ (พอจ.จิระยุทธ์) เจ้าอาวาสวัดตาลเอน ทางวัดตาลเอนได้มีโรงทานสำหรับผู้มาร่วมงานในวันนี้เกือบ 100 ร้าน ทางคณะเจ้าภาพคือ คณะกตัญญูศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม นำโดยหลวงพี่ซาล ได้นำน้ำตาลสดโบราณในกระบอกไม้ไผ่ และแก้ว ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ และแจกผู้มาร่วมงานในวันนี้

เป็นไปตามคาดหมายที่น้ำตาลสดโบราณ ได้รับการตอบรับอย่างยอดเยี่ยม จากพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และผู้ที่มางานกฐิน เราน้ำตาลสดโบราณ เก็บภาพบรรยากาศงานกฐิน และภาพการแจกน้ำตาลสดมาฝากคะ (แอบดีใจเล็กๆ ที่น้ำตาลสด ได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะแถวยาวมากๆ)