ศูนย์เรียนรู้วิถีชิวิต

และจิตวิญญาณชาวนาไทย

ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์เรียนรู้วิถีชิวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ถนนมาลัยแมน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งบริจาคที่ดินและเรือนไทยโดยเฮียใช้, ภรรยา และครอบครัวธรรมรักษา วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30

ในงานนี้มีอธิบดีกรมการข้าว, ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการทุกภาคส่วนมาเฝ้ารับเสด็จ นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา (เฮียใช้) นายกสมาคมผู้รวบรวม และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวถวายรายงาน วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม ถวายเมล็ดพันธุ์ข้าว 60ตัน และเสด็จแปลงนาสาธิต เพื่อทรงเกี่ยวข้าวนาปรัง จำนวน 2 ชนิดพันธ์ คือ กข57 และ กข6

คุณสุภิษา และคุณประสิทธิ์ เวตรง ได้นำ Namtaanboraan “น้ำตาลสดในกระบอกไม้ไผ่” จำนวน 500 กระบอก และแก้ว 500 ใบ มาร่วมงาน ซึ่งนำความปลื้มใจมาสู่เจ้าภาพเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้รับการตอบรับจากผู้ที่มาร่วมงานกันอย่างมาก มีทั้งข้าราชบริพาน ราชองครักษ์ มหาดเล็ก ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ เพราะต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่า “อร่อย หอม หวาน ชื่นใจ” น้ำตาลสดแท้ๆ นี่นา หาทานยากจริงๆ ทำให้น้ำตาลสด ของเรา หมดในระยะเวลาอันสั้น

เรา Namtaanboraan ได้เก็บภาพบรรยากาศในงานมาด้วยคะ

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะ มาสุพรรณบุรี ก็อย่าลืมแวะมานะคะ ขอบอกว่าสวยมากๆ คะ บรรยากาศเรียกว่า สูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดเลยคะ