วิธีการทำน้ำตาลสด

วิธีการทำน้ำตาลสด

น้ำตาลสดนำมาจากจั่นมะพร้าว (หรือดอกของมะพร้าว) โดยการเก็บน้ำตาลจะทำได้ 2 ช่วงเวลา คือ เช้าและเย็น