วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

งานกฐิน นครราชสีมา 2561

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 น้ำตาลสดโบราณได้รับเกียรติจากคุณเพชรรัตน์ ยิ่งชัชวาลย์ และครอบครัว ซึ่งเป็นเจ้าภาพร้านโรงทานน้ำตาลสดในครั้งนี้ ให้นำน้ำตาลสดไปออกโรงทานในงานกฐิน ณ.วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยในงานนี้มีหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับผ้ากฐินพระราชทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ค่ะ

งานนี้เราน้ำตาลสดโบราณไปไกลถึงโคราชค่ะ มีร้านมาร่วมโรงทานหลายสิบร้าน หรืออาจจะถึงร้อยร้าน มีประชาชนที่มาร่วมงานทอดกฐินกันแน่นขนัด ประเมินดูน่าจะเป็นพันคนขึ้นไป เรามีเวลาเพียงเล็กน้อยในการเก็บภาพบรรยากาศในงานมาให้ชม พร้อมกันนี้เจ้าภาพและครอบครัวได้มาร่วมแจกน้ำตาลสดด้วยตัวเอง อย่างมีความสุขและความอิ่มใจค่ะ

น้ำตาลสดโบราณขออวยพรให้เจ้าภาพและครอบครัวมีความสุข ได้รับพรและสิ่งดีๆ สมดังหวังค่ะ

เจ้าภาพร่วมแจกน้ำตาลสด

เจ้าภาพร่วมแจกน้ำตาลสด

บรรยากาศในงาน
มีร้านมาออกงานมากมาย