วัดอัมพวัน

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ปี 2558

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในงานนี้ประธานฝ่ายสงฆ์ คือพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ได้รับองค์กฐินในเวลา 12.30 น. ส่วนประธานฝ่ายฆราวาสคือ คุณทชัย – คุณปุณณภา รัตนฉัตตา, บริษัท เณริ จำกัด, บริษัทฌาณิ จำกัด ยอดเงินในวันงานทอดกฐินทั้งหมด 10,260,410 บาท

เรา Namtaanboraan “น้ำตาลสดในกระบอกไม้ไผ่” ได้เจ้าภาพนำมาออกโรงทานอีกครั้งในวันมหากุศลครั้งนี้ จำนวน 2,000 กระบอก ถวายพระภิกษุสงฆ์ทั้งวัดและผู้ที่มาร่วมงานกฐิน น้ำตาลสดของเราได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา หลายท่านที่มาเข้าแถวรับน้ำตาลสด บอกว่าเพิ่งจะได้ทานเป็นครั้งแรก เนื่องจากหมดก่อนทุกที (แต่ครั้งนี้เจ้าภาพสั่งมาถึง 2,000 กระบอก) จากหลายครั้งที่ Namtaanboraan มาออกโรงทานที่วัดอัมพวัน

เรา น้ำตาลสดโบราณ หรือ Namtaanboraan ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกท่าน ที่นำน้ำตาลสดโบราณ มาออกโรงทานในครั้งนี้ค่ะ พร้อมกันนี้เราเก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากด้วย (คลิกหรือแตะที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่)

รายนามคณะเจ้าภาพ

 • พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
 • พระครูใบฎีฎาชูเกียรติ
 • คุณช่อเพชร ตันติรัตน์ไพศาล
 • คุณสันติ กิยะแพทย์ และครอบครัว
 • คุณศิริพร ศาตวินท์
 • คุณอนัญญา อัครพลธนัท
 • คุณชลอ- คุณกนกนภัส ชาญวโรจน์และครอบครัว
 • คุณอัญชลี โชคสกุลนิมิตร และครอบครัว
 • คุณสุดารัตน์ โตวิวัฒน์
 • คุณไพโรจน์-คุณพรรวิภา วัฒนาวราพิทักษ์ และครอบครัว
 • คุณปิติ ลลิตโรจน์วงศ์ และครอบครัว
 • คุณเกศินี พรมมานนท์ชัย
 • คุณโอภา คุณอัญชนา คุณอนงค์ คุณรพีสวันต์
 • คุณจอย ไชยพัฒน์ คุณปู
 • คุณศศิยาพันธ์ นนทดีวัฒน์
 • คุณสุดสงวน หมื่นสาย
 • คุณฝันดี จันทรางกุล
 • คุณปฐมพร สุริยางศา
 • คุณวิฒธวัฒน์ บุสบิน
 • คุณศรีสุวรรณ ทิพมาศ
 • แม่แอ๊ว
 • คุณธัญยธร สว่างเจริญวัฒน์ และครอบครัว
 • คุณธนาวดี คุณจิรภัทร
 • คุณธรรมพิรัช แสงทอง
 • คุณหมวย แม่สอด
 • ร.ต.ท.รณกร-นพวรรณ คณาศรี
 • คุณปีปปา การหมื่น
 • คุณมาลี กลีบบัว
 • คุณตรีประทีป ปิ่นปรีชาชัย
 • คุณบุญเรือง ศรีทอง และครอบครัว
 • คุณบุญเรือง ตั้งตรงสกล
 • คุณสุรารัส ศรีวิสิทธิ์
 • คุณสุวรรณา อภิวัฒน์ไพบูลย์
 • คุณสิริณภรณ์- คุณอิศราภรณ์ ภมรสุพร
 • วิชิต และครอบครัว
 • คุณณิชากานต์ คำมูล
 • เจ้เกี๊ยะ และเพื่อน
 • คุณปวิชา แซ่เตีย
 • คุณสมจิตร- คุณบุษรินทร์ วรหิรัญกิจ และครอบครัว
 • คุณน้ำผึ้ง รุ่งโรจน์ และครอบครัว
 • คุณชญานิศา หอมสมบัติ

* ขอบคุณเครดิตภาพบรรยากาศภายในงาน ส่วนหนึ่งจาก คุณปิติ เก้าสิบเก้า, คุณปรัชญา วงศ์พินิจ

ทีมงานน้ำตาลสดและจิตรอาสาที่น่ารัก