วัดอัมพวัน

วันครบรอบวันคล้ายวันประสบอุบัติเหตุ

ของพระธรรมสิงหบุราจารย์

14 ตุลาคม 2558 เวียนมาบรรจบครบอีกปี วันนี้เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันประสบอุบัติเหตุ ของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 เป็นวันที่ท่านถูกรถยนต์ชน คอหัก แต่ไม่เสียชีวิต หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ท่านได้ถวายผ้าป่า 210 กอง พร้อมด้วยหม้อสังฆทานชุดใหญ่ ผ้าไตรจีวร และปัจจัย ซองละ 10,000 บาท

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธรรมโม ระหว่างรักษาตัวจากคอหัก ตอนหนุ่ม

เรา Namtaanboraan ได้มีเจ้าภาพนำมาออกโรงทานอีกครั้ง “น้ำตาลสดในกระบอกไม้ไผ่” จำนวน 1,250 กระบอก ถวายพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนที่มาร่วมงาน น้ำตาลสด ของเราได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเหมือนทุกๆ ครั้งผ่านมา สังเกตได้จากจำนวนคนที่เข้าแถวรับน้ำตาลสด และจากระยะเวลาที่น้ำตาลสด หมดในเวลาอันสั้น เป็นตัววัดคุณภาพ ของเราได้เป็นอย่างดี ซึ่ง Namtaanboraan ของเราก็ไม่ทำให้เจ้าภาพผิดหวัง

รายนามคณะเจ้าภาพ

ถ้าตกหล่นรายชื่อเจ้าภาพท่านใดขออภัยนะคะ

 • พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
 • พระครูใบฎีกาชูเกียติ (หลวงน้าชู)
 • คุณช่อเพชร ตันติรัตน์ไพศาล
 • คุณอนัญญา อัครฯ
 • คุณเกศิณี หงส์ และเพื่อนๆ
 • คุณวรินทร์ธร เหตุคุณากร
 • คุณประภาพรรณ และครอบครัว
 • คุณจิระวัฒน์ ทองดี
 • คุณอนงค์ภัทร์ และคุณธนะกุล ปิติวรรณ และครอบครัว
 • คุณอรนุช จิรพงษ์ไพศาล
 • คุณมาโนช สุริยะวงศ์
 • คุณปรินดา ทองเมืองหลวง
 • คุณสุปราณี เห็นเจริญ
 • คุณชวพร ยางสูง
 • ร.ต.ท.รณกร คุณนพวรรณ
 • คุณวิริยาภรณ์ เอกธนพัฒน์
 • คุณอัญชลี โชคสกุลนิมิตร และครอบครัว
 • คุณธัญธรณ์ สว่างเจริญวัตน์
 • คุณสุดารัตน์ โตวิวัฒน์
 • คุณปฎิภัทร พัฒนโภครัตนา
 • คุณชุตาภา กิตติมงคลสุด
 • คุณธรรมพิรัช แสงทอง และครอบครัว
 • คุณจิดาภา กฏษณะ
 • คุณขวัญดาว อดิเรกสาร
 • Monporn Cuttamarasri
 • คุณสุดสงวน หมื่นสาย
 • คุณจอย ไชยพฒน์
 • คุณตรีประทีป ปิ่นปรีชาชัย และครอบครัว
 • แม่แอ๊ว และเพื่อนๆ
 • คุณนันท์
 • คุณทิวา มีเทียน
 • คุณจุฬารัตน์ ตันติรัตน์ไพศาล