วัดตาลเอน

งานทอดกฐินสามัคคี ปี 2558

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ที่วัดตาลเอน สำนักปฎิบัติธรรมแห่งที่ 15 ถ.ทางหลวงชนบท ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีงานทอดกฐินสามัคคี ประธานฝ่ายสงฆ์ คือพระครูวิสุทธ์ภาวนา ประสิทธิ์ วิ. (พระอาจารย์จิรยุทธ์) และคณะสงฆ์วัดตาลเอน ยอดปัจจัยทั้งหมด 5,043,846 บาท

“ผ้ากฐิน” หมายถึง ผ้าที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุผู้จำพรรษาครบสามเดือน และมีจีวรเป็นผู้ใช้สอย และทรงกำหนดองค์คุณของกฐินไว้เพียงปีละ 1 เดือนเท่านั้น คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วัดหนึ่งจะรับกฐินได้เพียงครั้งเดียว จะรับซ้อนไม่ได้เด็ดขาด กฐินจึงจัดเป็นกาลทาน คือ ถวายได้เฉพาะกาลที่กำหนด ชาวพุทธจึงถือเป็นกุศลพิเศษ

เรา “น้ำตาลสดโบราณ (Namtaanboraan)” ได้มีเจ้าภาพนำ “น้ำตาลสดในกระบอกไม้ไผ่” ไปออกโรงทาน จำนวน 500 กระบอก, แก้ว 100 ใบ เรา “น้ำตาลสดโบราณ” ได้รับการตอบรับจากพระภิกษุสงฆ์ ผู้ปฎิบัติธรรม และประชาชนที่มาร่วมงานอย่างล้นหลาม เหมือนกับหลายที่ ที่เราไปออกงาน นำความปลื้มใจมาสู่เจ้าภาพเป็นอย่างยิ่ง ด้วยรสชาติความอร่อย หอม หวานกำลังทานของ “น้ำตาลสด” แท้ๆ ได้ทานกี่ครั้งก็ชื่นใจ ดูได้จากจำนวนคนที่มาเข้าแถวรับ “น้ำตาลสด” แถวยาวมากๆ จนต้องแจกบัตรคิว เพื่อป้องกันคนแซงคิว เราเก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาให้ชมด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกท่านด้วยนะคะ

รายนามคณะเจ้าภาพ

  • พระครูสังฆรักษ์ ปัฌฌวิชญ์ ปฺญญธโร (หลวงพี่ซาล)
  • คุณ สินีนาถ บวรโชติบุญญา และครอบครัว
  • คุณ อัญชลี โชคสกุลนิมิตร และครอบครัว
  • Khun Ancharin Patinissakko
  • คุณ ช่อเพชร ตันติรัตน์ไพศาล
  • คุณ กิตติพงศ์ ศรีทองพิมพิ์
  • คุณ อาณัติชัย และคุณอัญชลี
  • คุณ พัชรี หมอดู
  • คุณ จุฬารัตน์ ตันติรัตน์ไพศาล

* เครดิตภาพบางส่วนจาก: วัดตาลเอน สำนักปฎิบัตธรรม ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา