บริษัทอาซีฟา จำกัด (มหาชน)

งานเลี้ยงปีใหม่

29 ธันวาคม 2558 บริษัทอาซีฟา จำกัด (มหาชน) โดยคุณรุ่งนภา กล่อมสมร ได้นำ Namtaanboraan “น้ำตาลสด ในกระบอกไม้ไผ่” ไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของ บริษัทอาซีฟา ที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อเลี้ยงขอบคุณพนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน ที่ช่วยกันทำให้บริษัทมีการเจริญเติบโตขึ้น

บริษัทได้จัดงานในธีม “อาหาร 4 ภาค” “น้ำตาลสดในกระบอกไม้ไผ่” ได้รับความสนใจจาก ครอบครัวอาซีฟาอย่างล้นหลาม ดูได้จากจำนวนคนที่มาเข้าแถวรับ “น้ำตาลสด” ซึ่งยาวมากๆ ด้วยรสชาด ความหอม ความอร่อย ของ “น้ำตาลสด” แท้ๆ บวกกับกระบอกไม้ไผ่สุดแนว ทำให้ “น้ำตาลสด” หมดอย่างรวดเร็ว

บริษัทอาซีฟา จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิต และจำหน่ายตู้สวิตซ์บอร์ดไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการพลังงาน และบริการระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง มีคุณไพบูลย์ อังคณากรกุล เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีพนักงานประมาณ 1,000 คน ตั้งอยู่ที่ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร