วัดอัมพวัน

งานวันเกิดหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นวันครบรอบวันเกิดปีที่ 86 ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3 อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทางวัดได้เชิญพระราชาคณะมาสวดธรรมจักรถวายหลวงพ่อ ในขณะที่พระราชาคณะกำลังสวดธรรมจักรอยู่นั้น ได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกลด เป็นระยะเวลานานพอสมควร

ส่วนทางคณะลูกศิษย์นำโดยคุณช่อเพชรและคุณอัญชลี พร้อมด้วยบรรดาลูกศิษย์ที่มีความเคารพในองค์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ได้นำน้ำตาลสดในกระบอกไม้ไผ่ จำนวน 1,000 กระบอก ถวายหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม และพระราชาคณะ พร้อมทั้งแจกประชาชนที่มาร่วมงานในวันนั้น น้ำตาลสดในกระบอกไม่ไผ่ ของเราหมดภายในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง เราเก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากจ้ะ