วัดอัมพวัน

พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แด่หลวงพ่อจรัญฯ

วันที่ 2014-05-12 เวลา 09:30 ร้านของเราออกงานนอกสถานที่ โดยเจ้าภาพเหมามาออกงาน พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2554
แด่พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา ณ. วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

เตรียมน้ำตาลสดไว้ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ได้นำน้ำตาลสดโบราณในกระบอกไม้ไผ่ มารับรองเหล่าคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา, ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และข้าราชการ พร้อมทั้งถวายพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกท่านที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี เราจึงเก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาให้ชมกันค่ะ

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าแถวรับน้ำตาลสดไปชิมอย่างชื่นใจ